J A V N I P O Z I V ZA REDOVNU GODIŠNJU I IZBORNU SKUPŠTINU HNK ‘’TOMISLAV

Dana 19.01.2013. godine (subota) u 17.00 sati  će se održati redovna godišnja

           i izborna Skupština kluba.

Za Skupštinu je predviđen slijedeći

 

 

                             DNEVNI RED

 

 1.Izviješće o radu UO

      a) financijsko izviješće

b) sportsko izviješće

2.Izbor radnih tijela Skupštine:

       – Radno predsjedništvo ( 2 člana)

– zapisničar,

-Verifikacijska komisija,(3 člana)

-Ovjerovatelji zapisnika (2 člana)

3.Izviješće verifikacijske komisije

4. Izbor tijela upravljanja:

    – Predsjednika i Dopredsjednika Skupštine

– Predsjednika kluba

– Članova Upravnog odbora ( 5-11članova)

– Nadzorni odbor (3 člana)

– Stegovna komisija ( 2 člana)

5.Razno

 

 

Skupština će se održati u dvorani Skupštine HBŽ.

 

 

 

                                                           Predsjednik Skupštine: Ante Brajko